ჩვენს მიერ შემოთავაზებული 16 ძირითადი ფერი წარმოადგენს სხვადასხვა ლითონის ჟანგს, რომლითაც ხდება პროდუქტის სხვადასხვა ფერზე დაჟანგვა, რაც საშუალებას გვაძლევს მივიღოთ ქვის ეფექტი.